МЛАДЕЖКА ДОБРОВОЛЧЕСКА СЛУЖБА

ОПИСАНИЕ

Свободен младежки център набира доброволци за работа с деца а улицата - ромски деца, за които ридителите не полага необходимите грижи и/или са отпадащи от училище. Децата са на възраст до 16 години. Мястото на работа е Центъра за социална и образователна подкрепа (ЦСОП, намира се в ромския квартал). Дейността на доброволците се подпомага от екипа на центъра. Работата е организирана индивидуално (доброволец - дете) и колективно, с група деца (клубни форми, спорт и забавления).

КОЙ МОЖЕ ДА БЪДЕ ДОБРОВОЛЕЦ?

Доброволец може да бъде всеки, но ние се обръщаме специално към младежите (над 15 годишна възраст). Няма изисквания за специални знания и умения или предишен опит. Единствено трябва да желаете да помогнете на някое дете, на което да се даде шанс за да има по-добър живот и да бъде нормален гражданин.

ЗАЩО ТОЧНО РОМСКИ ДЕЦА?

За разлика от българските си връстници, ромските деца често растат в тежки материални услувия и не получават същата образователна подкрепа от своите родители. В много случаи родителите са неграмотни или имат по-ниско образователно ниво от децата си. Повече от 50 деца в задължителна за обучение възраст (под 16 години) отпадат ежегодно от видинските училища. Почти всички те са роми. Същевременно много са малко онези, които продължават образованието си след основното или придобиват някаква квалификация. И в двата случая това са бъдещи безработни, които вероятно цял живот ще живеят от социални помощи. Ние искаме това да се промени. Както образователната подкрепа, така и усвояването на други ценности и модели на поведение дава шанс на децата да постигнат повече от своите родители.

КАКВИ СА УСЛОВИЯТА?

Вие ще преминете обучителен курс и ще работите под ръководството на супервизор - човек, който ще наблюдава и подпомага вашата дейност. Ангажиментите ще бъдат в удобно за двете страни време. Разходите, свързани с дейността се поемат от Свободен младежки център. На доброволците се издават документи за положения труд. Повече за условията научете от Наръчника за доброволци.

КАКВО МОГА ДА ПРАВЯ С ДЕТЕТО?

81 идеи за работа с деца [pdf].

КАКВО ДА НАПРАВЯ ЗА ДА СТАНА ДОБРОВОЛЕЦ В СМЦ?

Свържи се с нас или попълни формата за доброволци.