ON-LINE АПЛИКАЦИОННА ФОРМА

За да се включите в нашата Младежка доброволческа служба, попълнете следната форма.
Полетата в червен цвят са задължителни!


ЛИЧНИ ДАННИ

Име Фамилия

Година на раждане

Местоживеене

E-mail


ОБРАЗОВАНИЕ И УМЕНИЯ

Къде учите?


Кои чужди езици владеете?

английски
немски
френски
руски
друг, уточнете
не владея чужди езици

Компютърни умения да не (при НЕ, прескочете следващия въпрос)

Отбелжете работата с кои от изброените програмни продукти владеете (може повече от един отговор):

MS Word или друг текстов редактор
Програми за обработка на графика/фотографии
Програми за предпечатна подготовка
Програми за създаване на WEB сайтове
Никоя от изброените


ИНТЕРЕС КЪМ ДОБРОВОЛЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ

Отбележете към какъв вид доброволческа дейност проявявате интерес (може повече от един отговор)

работа с деца-сираци и/или лишени от родителска грижа
работа с деца, които имат проблеми в училище
работа с деца и младежи от ромски произход, за тяхната интеграция в българското общество
работа с деца и младежи с различни увреждания (умствени и/или физически)
работа в полза за младежите от Видин като цяло (на градско ниво)
друго - моля, уточнете

Колко време седмично можете да отделите за доброволческа дейност

В рамките на 10 реда споделете мотивацията си за доброволческа дейност.
.


Благодарим Ви за отделеното време. Ще се свържем с Вас на посочения E-mail.